Tingimused

Kogu Inspool internetilehel www.inspool.ee avaldatu, sh kõik tekstid, internetilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid on kaitstud autoriõigustega ning nende kasutamine internetilehel nimetamata ja ärilistel eesmärkidel, muutmine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, töötlemine, ümber töötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud.

Kasutustingimuste ja õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse autoriõiguse seaduses, väärteomenetluse seadustikus või karistusseadustikus ettenähtud korras. Internetilehe kasutamine on käsitletav internetilehe kasutaja nõustumisena käesolevate kasutustingimuste ja andmetöötluse tingimuste kohaldamise, nendest arusaamise ja nende aktsepteerimisena. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel peab internetilehe kasutaja saatma selle kohta viivitamatult teate aadressile info@inspool.ee. Kõik eriarvamused lahendatakse kehtiva õiguse alusel.